Ενδοδοντίας

AE1

Wellsamed

AE1

23.00€

Συγκρατητήρας 120° που χρησιμοποιείται για τη συγκράτηση των U ρινών...

AE10

Wellsamed

AE10

25.00€

Ξέστρο για ήπιο καθαρισμό του ακροριζίου. Το μήκος του λείου άκρου είναι 4,5 mm...

AE10D

Wellsamed

AE10D

28.00€

Ξέστρο με επικάλυψη διαμαντιού (40 μm) για τον καθαρισμό του ακροριζίου. Το μήκος της επίστρωσης με διαμάντι στην άκρη είναι 3,3 mm...

AE11

Wellsamed

AE11

25.00€

Ξέστρο για ήπιο καθαρισμό του ακροριζίου. Το μήκος του λείου άκρου είναι 3,5 mm...

AE11D

Wellsamed

AE11D

28.00€

Ξέστρο με επικάλυψη διαμαντιού (40 μm) για τον καθαρισμό του ακροριζίου. Το μήκος της επίστρωσης με διαμάντι στην άκρη είναι 2,2 mm...

AE2

Wellsamed

AE2

23.00€

Συγκρατητήρας 95° που χρησιμοποιείται για τη συγκράτηση των U ρινών...

AE3

Wellsamed

AE3

17.00€

Συνιστάται για την τήξη της γουταπέρκας. Πιέστε ελαφρά το ξέστρο προς τη γουταπέρκα και ενεργοποιήστε το ώστε να συμπυκνώσει μέχρι να γεμίσει το ριζικό σωλήνα...

AE3D

Wellsamed

AE3D

28.00€

Ξέστρο με επικάλυψη διαμαντιού (40 μm) για τη διεύρυνση του ριζικού σωλήνα, με σκοπό την πρόσβαση σε σπασμένα εργαλεία. Μην αγγίζετε το σπασμένο εργαλείο κατά τη διεύρυνση του ριζι..

AE4

Wellsamed

AE4

28.00€

Χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση των υλικών πλήρωσης του ριζικού σωλήνα κατά τη διάρκεια της επανάληψης της ενδοδοντικής θεραπείας. Το μήκος της άκρης είναι 22 mm...

AE4D

Wellsamed

AE4D

28.00€

Ξέστρο με επικάλυψη διαμαντιού (40μm) για την απομάκρυνση των ενασβεστιώσεων και του υλικού πλήρωσης του ριζικού σωλήνα κατά τη διάρκεια της επανεπεξεργασίας του. Το μήκος της επίσ..

AE5

Wellsamed

AE5

28.00€

Χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση των υλικών κατά την επανεπεξεργασία του ριζικού σωλήνα. Το μήκος της άκρης είναι 16 mm...

AE5D

Wellsamed

AE5D

28.00€

Ξέστρο με επικάλυψη διαμαντιού (40μm) για την απομάκρυνση των ενασβεστιώσεων και του υλικού πληρώσεως του ριζικού σωλήνα κατά την επανεπεξεργασία του. Το μήκος της επίστρωσης με δι..

Εμφάνιση 1 έως 12 από 13 (2 Σελ.)